Kan man begära att få se röster som räknats som felaktiga?

Alla valsedlar sparas hos länsstyrelserna fram till dess att nästa val vunnit laga kraft. Vill man titta på valsedlarna kan man kontakta länsstyrelsen i sitt län.
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.