Kommer jag behöva köa när jag röstar?

Det går inte att säga om det blir köer eftersom det beror på många olika faktorer. Förtidsröstningen sträcker sig över nästan tre veckor och du kan själv välja en tid och plats som passar dig. Om du vill minimera risken för att stå i kö är det bra att rösta tidigt under förtidsröstningen, då är det statistiskt sett färre som röstar.

Det finns krav på att alla lokaler för röstning ska vara tillgänglighetsanpassade och det ingår i röstmottagarnas utbildning att möblera så att det blir ett bra flöde i lokalen.

Om du trots allt behöver köa kan det vara bra att minnas att röstmottagningen behöver ta sin tid för att garantera att din valhemlighet upprätthålls.
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.