Hur räknas alla röster?

Vem har fattat beslut om att rösterna i år kan maskinräknas så att rösträknarna får gå hem och sova? Varför har svenska folket inte informerats om detta i god tid före valet? Hur garanterar Valmyndigheten att valresultatet inte kan manipuleras eller feltolkas när maskiner ska räkna rösterna? Vi har ju sett exempel från senaste valet i USA där det finns klar misstanke om att valresultatet manipulerades, vilket tyvärr svensk public service-media har gjort en undermålig rapportering om.

Kommentarer

  • Hej,

    Rösträkningen sker manuellt i flera steg och alla röster räknas två gånger, dels vid den preliminära rösträkningen i vallokal eller vid uppsamlingsräkningen på onsdagen efter valdagen och dels vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen. All rösträkning är offentlig vilket betyder att allmänheten kan delta och observera rösträkningen. Vid den preliminära rösträkningen i vallokalerna räknas antalet avprickningar i röstlängden och antalet valkuvert för hand. Valsedlarna sorteras därefter manuellt per parti och räknas.

    I vissa kommuner används valsedelsräknare som stöd för att räkna antalet. Valsedelsräknarna hjälper då röstmottagarna att räkna, eller kontrollräkna, antalet valsedlar som redan är sorterade utifrån parti. Det är kommunerna själva som beslutar om de vill använda sig av en valsedelsräknare. Flera kommuner har använt det även vid tidigare val. Valsedelsräknarna räknar endast antalet valsedlar och skannar inga valsedlar eller gör några bedömningar av valsedlar. Rösträkningen sker fortfarande manuellt i övriga moment i dessa kommuner. Röstmottagarna är med under hela rösträkningen i vallokalen. Den här videon är en del av utbildningen för alla röstmottagare. Här kan du se hur rösträkningen inleds med att man räknar avprickningar i röstlängden och jämför dessa med antalet valkuvert för ett visst val. Alla kuvert öppnas därefter för hand av röstmottagarna, och valsedlarna läggs manuellt i högar för respektive parti. Den här videon visar just detta nästa steg i rösträkningen. Sedan räknar man antalet valsedlar som är inlämnade per parti. Det är endast här som en valsedelsräknare används i vissa kommuner. Alla partiers resultat noteras sedan skriftligen på resultatbilagan i varje valdistrikt, och detta rapporteras sedan in av röstmottagarna till valadministrationens gemensamma IT-system. Alla röster räknas sedan igen på länsstyrelsen i den slutliga rösträkningen.

    Den preliminära rösträkningen regleras i 11 och 12 kap. vallagen (2005:837) och den slutliga rösträkningen regleras i 13 kap. vallagen.
    Sara-Stina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.