När kan vi se liveresultat och det slutliga valresultatet?

Resultatet av räkningen redovisas löpande på Valmyndighetens webbplats, val.se. På valnatten kan den preliminära rösträkningen även följas via medias rapportering.

Det slutliga valresultatet för val till riksdagen brukar presenteras cirka en vecka efter valdagen, och resultatet för val till region- och kommunfullmäktige cirka två veckor efter valdagen.

Länsstyrelsen beräknas bli klar med sin rösträkning för valet till Europaparlamentet i slutet av veckan efter valdagen. När den slutliga räkningen av alla röster och personröster är klar beräknar och fastställer Valmyndigheten mandatfördelningen mellan partierna i Europaparlamentet för Sveriges del och utser ledamöter och ersättare. Valmyndighetens nämnd fastställer valresultatet och beslutet publiceras på val.se.


Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.