Till senaste kommentaren

Får väljare bära partisymboler?

I vallagen anges att på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.
Detta innebär bl.a. att röstmottagare och partifunktionärer inte får bära kläder med partisymboler eller andra partikännetecken inne i vallokalen. Men vad gäller om en väljare kommer och t.ex. har en jacka med ett partinamn? Ska väljaren då sägas till att ta av sig jackan eller bör man anse att personen, mot bakgrund av yttrandefriheten, har rätt att bära denna jacka?

Kommentarer

  • Hej!

    Som väljare finns det inga särskilda krav på klädsel.

    Som röstmottagare ska man ha neutral klädsel, vilket betyder att kläderna inte ska ha några politiska symboler eller budskap.

    Partifunktionärer med klädsel som är partipolitisk bör inte gå in i vallokalen. De bör i så fall ta av sig sådan klädsel som exempelvis banderoller, kepsar, västar, innan de går in i lokalen.


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.