Till senaste kommentaren

Får en kandidat ställa upp för fler än ett parti?

Jag ser att det finns vissa personer som är medlemmar/valbara i olika partier samtidigt, tex Kalle Ankapartiet har en person som också är valbar på ett annat parti. Det är då ok förstår jag?

Kommentarer

  • Hej!
    En person kan kandidera för fler partier, men endast bli invald för ett parti.
    Sara
  • Hej! Varför är det ok? Vad är tanken och motivationen bakom det? Ser att fler gör så.
  • Anledningen till detta är den s.k. fria nomineringsrätten. Den fria nomineringsrätten utgår från att en väljare ska kunna nominera den kandidat den vill. Före 2014 års val krävdes inget samtycke för att kandidera för ett parti. En person kunde bli nominerad för ett parti genom att en väljare skrev personens namn på en valsedel. En annan väljare kunde nominera personen för ett annat parti. Idag krävs att den som ställer upp i val samtycker till kandidaturen så att ingen person ska bli vald mot sin vilja.
    Åsa-Helene
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.