Till senaste kommentaren

Hur bestäms röstlängdsnumren?

Hej!
En av mina elever frågade vad det är som avgör vilket nummer man har i röstlängden och om det bestäms utifrån ålder eller hur länge man bott i distriktet eller dylikt, så jag undrar det samma. Vad är det som avgör vilket nummer man har i röstlängden? Hur bestäms det numret?
Tacksam för svar!

Kommentarer

  • Hej,
    Det är åldern som styr vilket nummer man har i röstlängden. Äldst hamnar först.

    För varje valdistrikt upprättas en unik röstlängd. Valmyndigheten får uppgifter från Skatteverkets folkbokföring som ligger till grund för röstlängden. Efter kvalifikationsdagen, 30 dagar innan valdagen, kopplar Valmyndigheten ihop uppgifter från fastighetsregistret med uppgifter från folkbokföringen och alla röstberättigade kan placeras i ett valdistrikt och få ett ordningsnummer i röstlängden. Alla väljare som är folkbokförda i valdistriktet och är registrerade i röstlängden får rösta i den vallokal som de tillhör. Valmyndigheten upprättar röstlängden och ansvarar för att röstlängderna, cirka tio dagar före valdagen, trycks och skickas till kommunerna. Röstlängden innehåller två rösträttskolumner, en kolumn för valet till Europaparlamentet och en kolumn för en eventuell kommunal folkomröstning. Om kommunen inte har en kommunal folkomröstning lämnas kolumnen tom. För varje röstberättigad anges ordningsnummer i röstlängden, personnummer och namn. Löpnumreringen är obruten med 40 röstberättigade på varje sida.
    Max
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.