Till senaste kommentaren

Får man hjälp att rösta om man inte pratar svenska?

Hej,

I vallagen står det:
"Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan göra i ordning sina röster, ska dock på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna i den utsträckning som behövs. En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller henne vid röstningen. Lag (2021:1328)."

Vad räknas som "liknande"?
Kan man få hjälp av någon närstående pga att man pratar ett annat språk än svenska eller har svårt att skriva på svenska och vill ha hjälp att förstå?
Kan en röstmottagare på något vis avvisa eller hindra att två personer ställer sig bakom valskärmen om deras skäl inte uppfyller kriteriet "funktionsnedsättning eller liknande"?

Kan m

Allt gott,
David Lundin

Kommentarer

  • Hej,
    Alla väljare med någon form av funktionsnedsättning eller liknande ska få hjälp i den utsträckning som behövs för att hen ska kunna rösta. Det finns ingen entydig definition av funktionsnedsättning i detta sammanhang. Även en väljare utan uttalad funktionsnedsättning kan ha ett behov av hjälp. Röstmottagare ska normalt inte kontrollera eller bedöma om en väljare har rätt till hjälpen eller inte. Detsamma gäller röstmottagarens behov av att anlita annan person. Om en väljare ber om hjälp eller förefaller behöva hjälp bör röstmottagarna ta det för gott och erbjuda väljaren hjälp i den utsträckning som behövs. Det är väljaren själv som avgör om hen har sådana behov att det behövs hjälp bakom valskärmen eller bakom avskärmningen.

    När det gäller språkförbistringar är det normalt inte att likställa med funktionsnedsättning. Valmyndigheten har utförlig information om valet på andra språk och kommunerna är i regel också vana att bistå personer som har andra modersmål än svenska.

    Other languages | Valmyndigheten
    Max
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.