Vad är det för skillnad på att skriva kandidatnamn och bara kryssa för en kandidat?

Ett parti som har registrerat sin partibeteckning kan anmäla sina kandidater när de lämnar in sin kandidatlista. Genom att anmäla kandidater för ett val låser partiet sina listor. De skyddar då sin kandidatlista och väljarna kan inte skriva till namn på valsedeln och på så sätt nominera andra kandidater än de som partiet själv valt. På dessa valsedlar kan väljaren bara kryssa.

Om ett parti har namnvalsedlar med kandidater men väljer att inte anmäla dessa kandidater innebär det att partiet har öppna listor. Samma gäller om partiet inte har listat några kandidater på namnvalsedlar. Då kan andra kandidater samtycka till kandidatur och på så sätt bli invalda. Partiet kan inte säga nej till att sådana kandidater kandiderar eller blir valda för partiet.

Mer information hittar du på vår webbplats via följande länk:
Rösta på parti och person | Valmyndigheten
Partiets kandidatlistor | Valmyndigheten
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.