Till senaste kommentaren

Straff för röstmottagare som gör fel

Jag fick inte svar på min fråga. Är valmyndigheten inblandad i valfusket som inte ens vill lämna information? Jag frågade om röstmottagares ansvar inte om väljarens ansvar. I det här fallet vägrade röstmottagare att klistra igen kuvertet med röstkort och valsedel i. Hade varit enkelt att byta ut valsedeln för den som har åtkomst. Definitivt försök till valfusk från röstmottagarens sida.

Min fråga var om detta är olagligt och om röstmottagaren i så fall kommer att polisanmälas. Jag undrar också vilket straff som kan bli aktuellt för röstmottagaren.

Kommentarer

 • Hej!
  Vi missuppfattade din tidigare fråga och hänvisade till lagstiftningen kring valkuvert. Om vi nu förstått din fråga rätt så gäller det fönsterkuvertet där röstmottagaren lägger ner röstkortet och valkuvertet. Det ska enligt vallagen (2005:837) 10 kap. 4 § klistras igen.

  Om röstmottagaren vägrat klistra igen fönsterkuvertet har det gått fel till och det vore jättebra om du kunde anmäla detta till den kommun där detta inträffade så de kan följa upp detta med röstningslokalen och röstmottagarna. Det är valnämnden i kommunen som ansvarar för att röstmottagningen genomförs enligt gällande lagstiftning.

  Vissa regler om vad som är förbjudet vid val finns i Brottsbalkens kap. 17 Om brott mot allmän verksamhet m.m. Där står det att det är förbjudet att försöka hindra eller förvanska resultatet av ett val eller en omröstning. Obehöriga får inte heller ta reda på hur någon annan har röstat. Om du upplever att ett sådant brott har skett kan du anmäla det till Polisen och det kan sen prövas i allmän domstol.

  Valmyndigheten har inget ansvar som rör tillsyn, åtalsanmälan, allmän regelefterlevnad eller liknande. Därför kan vi inte ta ställning i enskilda fall i frågor som rör brott mot valsystemet i straffrättslig mening eller i enskilda fall avseende andra påverkansåtgärder som kan anses olämpliga eller kan anses påverka det demokratiska systemet.

  Ida
 • Hej jag vill upplysa att i Alekommun röstlokal på aletorg sitter de folk som fel informerar dig att du ska vika in fliken. Ej klistra igen.  Det är alltså väldigt allvarligt o fel info eller har jag fel? Va där idag kl 1755 och dom andra två personerna i lokalen som ska sköta  förtids röstningen sa inget heller om de ej igenklistrade första kuvert som röstsedel läggs i.
 • Hej,

  Fönsterkuvert ska enligt vallagen (2005:837) 10 kap. 4 § klistras igen. Medan valkuverten enligt vallagen 7 kap. 2 § endast ska förslutas och kan därför förslutas genom att själv klistra igen det, eller genom att vika in fliken.

  Vid förtidsröstning lägger väljaren en valsedel i ett valkuvert. Valkuvertet ska förslutas vilket betyder att fliken viks in eller att det klistras igen.
  Väljaren lämnar över valkuvert och röstkort till röstmottagare som lägger ner i ett fönsterkuvert som enligt lagtexten ska klistras igen.
  Det kuvert som enligt lag ska klistras igen är fönsterkuvertet som röstmottagaren stoppar ner valkuverten i. Valkuverten behöver alltså inte klistras igen utan fliken kan vikas in.  Mette
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.