Utläggning av valsedlar, vad gäller?

På alla röstmottagningsställen ska det alltid finnas valsedlar. Därför ansvarar röstmottagarna för att det finns blanka valsedlar som väljaren själv kan fylla i. De ansvarar också för att namnvalsedlar för vissa partier läggs ut och finns utlagda under hela perioden.
Se vilka partier detta gäller: Utläggning av valsedlar | Valmyndigheten

För övriga partier lägger röstmottagarna ut namnvalsedlar om partierna levererar dem. Dessa partier ansvarar för att leverera namnvalsedlar till röstmottagningsstället eller till en på förhand anvisad plats som valnämnden i kommunen har beslutat om. Partierna ansvarar även för att se till att namnvalsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår. Röstmottagarna lägger sedan ut och fyller på valsedlarna i valsedelstället.
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.