Utläggning av valsedlar, vad gäller?

På alla röstmottagningsställen ska det alltid finnas valsedlar. Därför ansvarar röstmottagarna för att det finns blanka valsedlar som väljaren själv kan fylla i. Röstmottagarna lägger också ut namnvalsedlar som partierna levererar, och även vissa partivalsedlar.

Partierna ansvarar för att leverera namnvalsedlar till röstmottagningsstället eller till en på förhand anvisad plats som valnämnden i kommunen har beslutat om. Partierna ansvarar även för att se till att namnvalsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår. Röstmottagarna lägger sedan ut och fyller på valsedlarna i valsedelstället.

För mer information gällande utläggning av valsedlar läs gärna på vår webbplats:

Utläggning av valsedlar - Valmyndigheten.
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.