Jag bor utomlands och jag har glömt att anmäla mig till röstlängden. Vad gör jag?

En förtidsröst från utlandet från en utlandssvensk räknas som en anmälan till röstlängden om du fallit ur röstlängden med anledning av den så kallade 10-årsregeln. För att rösten ska gälla för det aktuella valet måste den komma till Valmyndigheten senast dagen innan valdagen.

Komplettera gärna med en anmälan via blankett till Skatteverket, för att ange din korrekta adress till utlandet. Då får du utlandsröstkort skickat till dig vid nästa val: Blankett för anmälan till röstlängden för utvandrad (Skatteverket)
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.