Till senaste kommentaren

Får man vara röstmottagare om man är politiskt aktiv?

Undrar vilka krav som finns för att vara valförrättare och om man kan vara det om man är fritidspolitiker och sitter i nämnder eller KF?

Kommentarer

 • Hej,
  Genomförande av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet. Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande.

  Den som arbetar som röstmottagare eller som vid rösträkning arbetar som rösträknare, kontrollant, registrerare m.m. utför sådant arbete som innehåller befogenheten att bestämma om rättigheter och skyldigheter. Sådan befogenhet innebär myndighetsutövning som ska utövas objektivt.

  Alla som arbetar med val bör få kunskap om reglerna om objektivitet i sin utbildning.

  Kommunernas valnämnder och länsstyrelsen bör ta fram riktlinjer för hur man ska ta hänsyn till kravet på objektivitet vid rekrytering och vid genomförande av val.

  Valmyndigheten bedömer att den som kandiderar på en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen avser.

  Läs gärna mer i Valmyndighetens Vägledande ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare m.fl. (val.se)
  Max
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.