Till senaste kommentaren

Varför övervakar ni inte rösträkningen med kameror?

Hej

Ett val är ju den viktigaste händelse en stat genomför. Hur kommer det sig att ni inte installerar kameror när man genomför rösträkningarna? Vi såg i USA hur det blev stor uppståndelse kring rösträkning och de har kameror som kunde bevisa det. Finns ju otaliga exempel i världen där diktaturer också fuskar.

Varför har inte Sverige övervakningskameror som andra länder när man väl räknar? Poliser har ju kameror på sig för och vi har det nästan överallt i samhället men inte under den viktigaste händelsen i ett land av någon anledning. Finner det väldigt märkligt. Eller varför inte att varje rösträknare får en kamera precis som poliserna?

MVH

Kommentarer

  • Hej!

    Genomförandet av allmänna val är reglerat av bland annat Regeringsformen (1976:152), Vallagen (2005:837) och Valförordningen (2005:874). Att införa ett krav om kameraövervakning av preliminär och/eller slutligt rösträkning skulle kräva en ändring av de lagar och regelverk som reglerar val och folkomröstningar. Det är inget som Valmyndigheten kan besluta om utan är en fråga för riksdag och regering.

    Idag är det enskild valmyndighet, dvs. kommuner för preliminär rösträkning och länsstyrelserna för slutlig rösträkning, som är ansvariga för lokalerna och formellt kan ansöka om tillstånd för kameraövervakning. Det är dock som huvudregel inte tillåtet att kamerabevaka på en plats dit allmänheten har tillträde om det är möjligt att utan svårighet identifiera enskilda individer genom ansiktsigenkänning, kroppsrörelser, gångstil och liknande. Hit räknas både lokaler för röstmottagning och rösträkning. Reglerna i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen klargör att det måste finnas tungt vägande skäl för kameraövervakning och av de förarbeten som finns kring lagen framkommer inte specifikt röstmottagning/rösträkning som ett sådant område.

    Samtidigt är det öppet för vem som helst att besöka, observera och filma under såväl preliminär som slutlig rösträkning så länge det kan ske på ett säkert sätt och med god ordning. Det är kommunerna och länsstyrelsen som ansvar för lokala rutiner och regler kring hur filmning kan ske, exempelvis var det är möjligt att stå och filma med god överblick utan att rösträkningen störs.


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.