Vilka regler finns för politisk närvaro utanför vallokal?

På röstmottagningsställe eller i utrymme intill detta får det, enligt 8 kap. 3 § vallagen, inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Däremot är det tillåtet att dela ut valsedlar utanför vallokalen.

Valnämnden i kommunen kan också fatta beslut om specifika regler för politisk närvaro i anslutning till sina lokaler. Kontakta din kommun för mer information.
Valmyndigheten
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.