Vad gör en röst ogiltig eller underkänd?

Jag undrar vad som kan göra att en röst är ogiltig eller underkänd och därför inte räknas?
Valmyndigheten
Visa bästa svaret

Kommentarer

  • En ogiltig röst är en röst som inte ingår i mandatfördelningen. Det betyder att rösten inte är med och beslutar vilka partier som ska få vara med och styra. I det slutliga valresultatet redovisas flera kategorier av ogiltiga röster. Om det till exempel ligger två eller fler valsedlar för olika partier i ett valkuvert kommer rösten att bedömas som ogiltig. Blanka valsedlar är också ogiltiga liksom röster på partier som inte anmält att de ställer upp i valet.

    Du kan läsa mer om bedömning av röster här: Bedömning av röster | Valmyndigheten
    Valmyndigheten
    Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.