Till senaste kommentaren

När beräknas ett slutligt valresultat vara klart?

Hur långt efter valdagen kan ett slutligt valresultat fastställas?

Kommentarer

 • Hej,

  Resultat uppdateras på val.se allteftersom resultat räknas och registreras.

  Vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige räknas riksdagsvalet först. Räkningen av rösterna till riksdagen är klar cirka en vecka efter valdagen. Valmyndigheten genomför sedan den slutliga fördelningen av mandaten mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

  När länsstyrelsen räknat klart rösterna i riksdagsvalet fortsätter arbetet med att räkna rösterna för valen till kommunfullmäktige. Därefter räknas rösterna för valen till regionfullmäktige.

  Länsstyrelserna genomför sedan den slutliga fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses. Oftast sker det inom två veckor från valdagen.

  Valmyndigheten fastställer resultatet vid val till Europaparlamentet. Resultatet fastställs normalt inom en vecka efter valdagen.

  Slutligt valresultat | Valmyndigheten


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.